Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Cliëntgerichte psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling van psychische stoornissen en problemen, zoals weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn, zich somber voelen, angstig zijn, slecht slapen, veel piekeren en tegen alles op zien, geen keuzes kunnen maken, tot niets kunnen komen, perfectionistisch zijn, zich negatief en kritisch voelen naar anderen, moeilijk kunnen genieten en overmatig controle houden, in verschillende situaties steeds weer in dezelfde conflicten terechtkomen, geen relatie aan durven gaan of zich ongelukkig voelen in de relatie, zich niet durven uitspreken of zich geremd voelen in gezelschap, last hebben van nare of schokkende ervaringen, burn-out, verlies- en rouwverwerking.

Psychologenpraktijk De Adelaar werkt met clientgerichte psychotherapie, waarbij de ontwikkeling van de persoonlijkheid centraal staat. Een grondgedachte van de clientgerichte psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut een belangrijke rol speelt. Dit houdt in dat de psychotherapeut zich zo goed mogelijk in de client inleeft (empathie), niet veroordelend is en de client helpt zichzelf niet te veroordelen (acceptatie) en als psychotherapeut ook zelf in contact is met zijn eigen gevoelens (echtheid).

Clientgerichte psychotherapie richt zich daardoor niet alleen op het systeem of de klacht, maar op de hele persoon. Vaak zijn er namelijk in de loop van het leven blokkades ontstaan. Er is daardoor veel aandacht voor hoe ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden uw gedrag en gevoel in het heden kunnen verklaren. De psychotherapeut helpt u daarbij ontdekken welke dingen moeilijk voor u zijn en hoe dat komt. Ook zal de psychotherapeut u stimuleren pijnlijke gevoelens en gebeurtenissen onder ogen te zien en om uw emoties te uiten om het verwerkingsproces in gang te zetten, waardoor klachten kunnen verminderen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Onze eerste leermeester is ons eigen hart.

Cheyenne
(Indianenstam)

Psychologenpraktijk De Adelaar Psychotherapie

 

 
Menu