Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Aanmelden

Indien u zich wilt aanmelden bij Psychologenpraktijk De Adelaar dan heeft u eerst een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient u 18 jaar of ouder te zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar dan kunt u voor behandeling terecht bij Youz (voorheen Lucertis) te Hellevoetsluis. Psychotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits u een geldige verwijsbrief heeft. Houdt u daarmee rekening met uw eigen risico.

LET OP:
Vanwege het bereiken van het omzetplafond kunnen er in 2022 geen clienten meer worden aangenomen die verzekerd zijn bij CZ of VGZ. Verzekerden van CZ of VGZ wordt geadviseerd om zich bij een andere psychologische zorgverlener aan te melden of contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.


Voordat u zich telefonisch kunt aanmelden, wordt u geadviseerd om eerst de wachttijden te controleren van Psychologenpraktijk De Adelaar. Indien u de wachttijden te lang vindt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan nakijken welke zorgverlener er op korte termijn wel plek heeft.

Voorafgaand aan het intakegesprek zal u gevraagd worden om een vragenlijst en meerdere formulieren in te vullen om uw klachten en problemen te verduidelijken en als beginmeting van uw klachten. De formulieren worden naar u gemaild tezamen met de datum en het tijdstip van het intakegesprek. Deze formulieren dienen voorafgaand aan het eerste gesprek in het bezit te zijn van Psychologenpraktijk De Adelaar. Zonder deze formulieren kunt u niet worden ingeschreven en kan er geen intakegesprek plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek zal ook de behandelovereenkomst getekend worden. U wordt geadviseerd om de behandelovereenkomst voorafgaand aan het eerste gesprek te hebben doorgelezen.

Tijdens het eerste intakegesprek wordt er nader op de vragenlijsten en uw problematiek ingegaan en wordt er een inschatting gemaakt of psychotherapie voor u geschikt is en of u met uw klachten bij Psychologenpraktijk De Adelaar aan het juiste adres bent. Na de intake volgt er een adviesgesprek en wordt het behandelplan en indicatieverslag met u besproken. Indien u instemt met de voorgestelde behandeling vindt er aansluitend behandeling plaats. 

Psychologenpraktijk De Adelaar beschikt niet over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst of crisisdienst. Indien er sprake is van grote crisisgevoeligheid, suicidaliteit, alcohol- of drugsverslaving dan kunt u zich het beste aanmelden bij een GGZ-instelling met een dienst die 24 uur per etmaal bereikbaar is. 

Bij spoedgevallen neemt u contact op met de (dienstdoende) huisarts, huisartsenpost of plaatselijke crisisdienst. Bel direct 112 bij een levensbedreigende situatie!

 

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Zodra er een begin is, volgt de rest vanzelf.

(Indianenspreekwoord)

Aanmelden bij Psychologenpraktijk De Adelaar

 

 
Menu