Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Welkom bij Psychologenpraktijk De Adelaar

Psychologenpraktijk De Adelaar is een vrijgevestigde praktijk in Hellevoetsluis (Kamer van Koophandel 52439666) die zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen en het verwerken van onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen. Eric de Haan is niet alleen psycholoog en oprichter van Psychologenpraktijk De Adelaar, maar ook een door de overheid erkend psychotherapeut en staat geregistreerd in het BIG-register (BIG-nummer 89920621616) en is daarnaast geregistreerd en erkend als Cognitief Gedragstherapeut. Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Een psychotherapeut heeft na de universitaire opleiding Psychologie de vierjarige post-academische opleiding tot Psychotherapeut afgerond. Een psychotherapeut is daarmee een hoog opgeleid psycholoog met veel kennis van verschillende klachten en stoornissen en gespecialiseerd in het behandelen ervan met psychotherapie. Psychologenpraktijk De Adelaar biedt hulp aan mensen met verschillende soorten klachten, zoals: 

- Angsten
- Depressie
- Verlies- en rouwverwerking
- Persoonlijkheidsproblemen
- Spanningsklachten
- Assertiviteitsproblemen

Binnen psychologenpraktijk de Adelaar wordt er gewerkt met clientgerichte psychotherapie , schematherapie , EMDR en cognitieve gedragstherapie . Dit zijn bewezen effectieve behandelmethoden voor de verwerking van nare gebeurtenissen en de behandeling van verschillende klachten.

Iedere vijf jaar wordt Psychologenpraktijk De Adelaar gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). In 2017 was de praktijk gevisiteerd en goedgekeurd en ook in 2022 is de praktijk opnieuw gevisiteerd en goedgekeurd. Aan Psychologenpraktijk De Adelaar is namens het bestuur van de LVVP daarom wederom het certificaat toegekend. Het certificaat toont aan Psychologenpraktijk De Adelaar voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen .

Psychologenpraktijk De Adelaar hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe Psychologenpraktijk De Adelaar omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vastgelegd in een privacystatement .

Gesprekken zijn altijd face to face. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld wanneer u positief bent getest op Covid 19, dan kan een consult ook digitaal plaatsvinden.

Bij langdurige afwezigheid van de therapeut wordt er door een waarnemer waargenomen. Wanneer u in behandeling bent, wordt de naam en het telefoonnummer van de betreffende waarnemer aan u doorgegeven. Tijdens kantoortijden kunt u dan wanneer u behoefte heeft aan een gesprek contact opnemen. Buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met de huisartsenpost of crisisdienst.

De foto op deze websitepagina is beschikbaar gesteld aan Psychologenpraktijk De Adelaar door zangeres Jana Mashonee , New York, Verenigde Staten. Jana Mashonee (Lumbee/Tuscarora indiaan) is oprichtster van het goede doel Jana's Kids Foundation . De Jana's Kids Foundation verstrekt studiebeurzen en boeken aan indianenkinderen zodat zij de kans krijgen om te studeren en zo uit de armoede te komen. Meer informatie vindt u bij Indianen . Foto blijft eigendom van Jana Mashonee.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

De reis van 1000 mijl begint bij de eerste stap.

(Lao Tse, Chinees wijsgeer)

Psychologenpraktijk De Adelaar 

 

 
Menu